DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektskurs onsdag 9.mars - Dødsfall og skifte

Personers død og oppgjøret i etterkant kan veldig mye inneholde informasjon for våre familiehistorier.

Kursleder Finn Karlsen

Finn Karlsen vil gå gjennom aktuelle kilder som kirkebøker, dødsfallsmeldinger, skifteprotokoller og skiftedokumenter,registeringsforretninger, auksjonsdokumenter hos lensmann og sorenskriver og dokumenter som tilhører overformyndereiet.

Kurset som koster kr. 300,- varer i 3 timer. For denne prisen får du også et meget godt og innholdsrikt kurskompendium på 70 sider og servering.

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller telefon 73 88 45 00.

Kursstart :          9.mars 2016
Tidspunkt:          kl.18.00 – 21.00 
Pris                       Kr.300,-
Sted:                    Arkivsenteret DORA
Kursleder:           Finn Karlsen

 

 

Jan Fr Sagdahl ny leder i DIS-Sør-Trøndelag

Leder i DIS-Sør-Trøndelag Arne Lie åpnet årsmøtet i Arkivsenteret torsdag 3 mars og nestleder Jan Fr Sagdahl leder årsmøteforhandlingene.

Vanlige årmøtesaker ble behandlet som årsmelding, regnskap og budsjett.

Møteleder fremhevet spesielt samarbeidsavtalen mellom Arkivsenteret og DIS-Sør-Trøndelag.
Kasserer Anders Gjervan gikk gjennom regnskap og budsjett. Foreningen har god økonomi.

Valgkommiteens forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer revisor og valgkommitee ble enstemmig valgt. Jan Fr Sagdahl (til høyre)overtok ledervervet etter Arne Lie. Arne lie og Elin Jacobsen gikk ut av styret etter vel utført jobb.
Her finner du årmøtepapirene.

Etter årsmøtet i DIS-Sør-Trøndelag ser det nye styret slik ut:
Konstituering av styret vil skje på førstkommende styremøte tirsdag 15. mars 2016. 

Verv Navn Valgt for
Leder Jan Fr Sagdahl 1 år
Styremedlem Anders Gjervan 2 år
  Ketil Figenschou 2 år
  Elsa Flønes 1 år
  Arne Gulbrandsen

1 år

Varamedlem Målfrid Trøan 1 år
  Arnar Haugen 1 år
Revisor Ivar Jensås 1 år
Valgkommite Målfrid Lundhaug Aalberg 1 år
  May Lis Rambraut 1 år
  Turid Stokke Bakken 1 år

 

 

Årsmøte i DIS Sør-Trøndelag 3. mars

Ta turen til Arkivsenteret torsdag 3.mars kl.18.30, når  årsmøtet i DIS Sør-Trøndelag avholdes. 

Innkalling med saksliste og møtedokumenter finner du her:

 

 

 

Innkalling til årsmøte     

Årsmelding for 2015  

Revisorberetning for 2015  

Regnskap 2015_budsjett 2016

Valgkomiteens innstilling

 

Etter årsmøtet er det åpent DIS-møte hvor tema er: Slektsprogram, apper og skyer - hva skal vi satse på ? 

Etter årsmøtet i DIS-Sør-Trøndelag blir det foredrag ved Finn Karlsen som vil fortelle hva vi bør ta hensyn til når vi velger slektsprogram. Vi kan velge å ha slektsprogrammet på vår egen PC, men vi kan også velge et nettbasert program som lagrer våre slektsdata på en internettserver eller et webhotell.

Finn Karsen vi orientere programmer som finnes og muligheten dette gir, men også om ulempene med å lagre sine slektsdata på internett.

 

 

 

Har du forbrytere i din slekt ?

Slektskurs med tema forbrytelse og straff på Arkivsenteret DORA 2.mars 2016

Finn Karlsen hjelper oss å finne kilder på nett og i arkivet. 

Et av de områdene som er best dokumentert i arkivene gjelder saker om forbrytelser og påfølgende straff. Her kan det være veldig mange beskrivelser av personer og forhold som ellers kan være vanskelig å finne ut av. I dette kurset følger vi noen saker som dreier seg om forbrytelser gjennom alle faser fra anmeldelse til soning av straff. Vi ser på alle de instansene som kan være involvert og hvilke dokumenter som blir produsert. I og med at alle slike saker må ha en hjemmel i en lovbestemmelse, ser vi også på hvilke lover som kan være brukt og hvordan vi kan finne dem.
 

 

Nye slektskurs for viderekommenede.

Slektskurs for viderekommende  v/Finn Karlsen starter 17.februar

Finn Karlsen har laget en serie videregående kurs som er temabasert.
Finn Karlsen
Til kursene er det utarbeidet kursmateriell for deltagerne som inneholder innføring i temaene, oppgaver og eksempler. 

17.februar:Emigrasjon og immigrasjon  NYTT KURS !
24.februar:Militære ruller       NYTT KURS!
02.mars:   Forbrytelse og straff
09.mars:   Dødsfall og skifte

 

Mere informasjon om  slektskurset for viderkommende  med tema, kursdager, pris, påmelding finner du her.

 

Finn Din Slekt torsdag 18. februar

Velkommen til hjelp og veiledning til å lete etter slekt torsdag 18.februar.
Arkivsenteret på Dora er stedet der du får hjelp av erfarne
slektsforskere og dyktige arkivarer mellom kl. 18.00-20.00.

Har du en slektsnøtt, ta med navn og dato !

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og  databaser.
Lesesalen er forøvrig åpen til kl. 18.00 så du har muligheten til å gjøre deg kjennt på egen hånd.

 

På jakt etter røtter

Elever fra Melhus videregående skole på Arkivsenteret på Dora for å finne slekta si.

 

Påbyggingsklassen ved Melhus videregående skole besøkte Arkivsenteret på Dora fredag 5.2.16 sammen med historielærer Beate Haugberg og norsklærer Anne Tronvold. Hans Nissen ved Arkivsenteret tok imot dem og ga elevene en orientering og omvisning i arkivene. Her er det flere tusen hyllemeter med gamle bøker og dokumenter. Noe av materialet er digitalisert og elevene fikk hjelp til å søke etter gamle slektninger i dette. Hjelperne var medlemmer fra DIS-Slekt og data, en forening for slektsforskere som samarbeider med Arkivsenteret med å hjelpe besøkende til å finne sin slekt.

Det er ikke lett å lete. Navn har blitt skrevet på forskjellig måte, og folk har flyttet på seg. Noe er søkbart digitalt, mens mye materiale må en bare bla seg gjennom. Den gamle håndskriften var ikke like lett å lese for alle elevene. Noen av elevene fant ikke så mye informasjon om sine aner, andre fant mer. Noen fant navn på søsken til beste- og oldeforeldre. En fant til og med bilde av oldeforeldrene sine!

Gina Melissa Berger fikk hjelp av leder i ST-DIS, Arne Lie til å finne bilder av oldeforeldrene sineBeate Haugberg forteller at hun har personlig interesse av å lete etter informasjon om slekten sin og synes det er viktig at ungdommene kjenner sine røtter. Elevene skal etter besøket på Arkivsenteret presentere det de har funnet for klassen.

På bildet til venstre ser vi Gina Melissa Berger som fikk hjelp av leder i DIS-ST, Arne Lie, til å finne bilder av oldeforeldrene sine.

 

 

 

 

Åpent DIS-møte i Arkivsenteret torsdag 4.februar kl. 18.30.

Tema ikveld er: "Husmannsvesnet og utvandringa til Amerika fra Byneset".Onsøytrøa

Foredragsholder er Arne Håbjørg, Byneset historielag og har i mange år ledet bygdebokarbeidet på Byneset

Arne Håbjørg mottok i 2012 Kongens fortjenestemedalje for sin innsats som foregansmann og ildsjel i foreningsliv og lokalmiljøet på Byneset. Dette året ble også Byneset Bygdebok bind VII, som omhandler kveldens tema utgitt. Han er også kontaktperson og guide for norsk-amerikanere med aner fra Byneset. 
Knut Olav Aasegg vil vise bilder under foredraget.

Etter pausen vil John Solem vise og kommentere USA-DVD-en som ble laget i forbindelse med Amerika-turen som Byneset Historielag arrangerte hosten 2015, og hvor flere DIS medlemmer deltok.

Foto:Onsøytrøa, Byneset

 

Møte i brukergruppa for BK

Torsdag 28. januar kl 1800 - 2100, på Arkivsenteret Dora, rom nr 402 i fjerde etasje.

Da er det klart for årets første møte i brukergruppa for Brother's Keeper, og alle er hjertelig velkommen.

Her er det muligheter for svar på eventuelle spørsmål angående BK, samt utveksle erfaringer med andre BKbrukere.

Aktuelle temaer er:  Oppgradering til BK7, oppdatering, sikkerhetskopi (ta eventuelt med minnepenn e.l.), rapporter/utskrifter, samt andre spørsmål som dukker opp underveis. Det kan også være lurt å ta med brukernavn og passord for registrerte brukere.

Det serveres kaffe og vi regner med å avslutte kl 2100.
Det er gratis parkering ved Dora etter kl 1800.

 

Årsmøtet DIS-Sør-Trøndelag 2016

Årsmøtet blir avholdt på Arkivsenteret Dora torsdag 3. mars 2016 kl.18.30

Saker og/eller forslag du ønsker tatt opp/behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest

3. februar.

Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut i henhold til gjeldende frister, senest 2 uker før årsmøtet

Etter årsmøtet blir det foredrag: Slektsprogram, apper og skyer – hva skal vi satse på ? v/Finn Karlsen

 

 

Syndiker innhold