DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gravminnearbeidet trenger folk !

Registrering og fotografering av gravminner er et dugnadsarbeid hvor mange har gitt verdifulle bidrag. Dette arbeidet ble i hovedsak gjort for noen år siden og det er på tide å foreta en oppdatering.

Gravminnekoordinator Bjørnar Iversen vil hente inn oversikter fra kirkevergene slik at vi kan ha oppdaterte lister å arbeide etter. Fotograferingen må foretas av lokale folk!

Dessverre har en del medarbeidere av ulike grunner ikke lenger anledning til å delta. Derfor trenger vi fotografer.

Har du anledning til å bidra? Det kreves ikke avansert utstyr, et enkelt digital-kamera er godt nok. Du vil få nødvendig informasjon og opplæring og du bruker den tiden du trenger (innenfor rimelighetens grenser).

På møtet 2. mars 2017 på Arkivsenteret Dora kl. 18.30 kommer gravminnekoordinator for Nord-Trøndelag, Einar Johannesen, og orienterer nærmere om utfordringen, oppgavene og mulighetene!

Lurer du på noe eller vil du melde deg til oppdrag, ta kontakt med Bjørnar på gravreg@st.slektogdata.no